Dávná minulost

Na té desce jsou zkameněliny dvou Orthocerasů a jednoho Amonitu v zemitých odstínech hnědé. Vyleštěné fosilie jsou ponechány vrostlé na sedimentární hornině. Velikost desky je 22 a 16 cm. Hmotnost 1,8 kg

Kupujete konkrétní kus na fotografii.

Amonit je vyhynulý dravý hlavonožec, který žil v mořích cca před 425 až 65,5 miliony lety a dosahoval velikosti v řádu několika centimetrů až desítek centimetrů. Nejstarší amoniti pocházejí z období spodního devonu; vyhynuli koncem křídy. Charakteristické pro ně byly spirálovitě zavinuté schránky z uhličitanu vápenatého, které se dochovaly petrifikované v mořských usazeninách. Zajímavostí je, že nejstarší nálezy pocházejí z okolí Prahy.
Orthoceras je vyhynulý hlavonožec, který žil před 350-400 miliony let v mělkých mořích na území dnešního Maroka (lokalita Erfoud). Živočich žil v podlouhlé kónicky tvarované schránce.

876,00 Kč